Poltio Anket Analizi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, ana amacı çöp üretiminin en aza indirgenmesi ve çöpün doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalarını, kişilerin davranış motivasyonu, bilgi ve algı seviyesiyle ilgili somut verilere dayandırmaya önem vermektedir. Bu bağlamda kamuoyunun nabzını tutabilmek amacıyla halka açık çevrimiçi bir anket platformu olan Poltio web sitesinde Ağustos 2017-Ocak 2018 arasında 24 soru yayınlanmış ve 35.500 cevap alınmıştır. Alınan yanıtlar sayısal olarak analiz edilmiş olup bu raporda sunulmaktadır.

PDF Olarak İndir

Üsküdar Dönme Dolap Anket Analizi

Üsküdar Belediyesi ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Temiz Sokak” kampanya kampanyası kapsamında Ahmediye Mahallesi’nde yer alan Dönmedolap Sokağı pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Sokak sakinleri arasından rastgele seçilmiş olan 245 kişiye uygulanan yüz yüze anket kapsamında katılımcılar toplam 18 sorudan oluşan bir anket formunu doldurmuşlardır. Ankete verilen yanıtların sayısal analizi ve değerlendirmesi bu raporda sunulmaktadır.

PDF Olarak İndir

Ortak Çalıştay Raporu

Vakfımız konunun başlıca yürütücüsü olan Belediyeler ve bunun yanı sıra resmi ve özel kurumlar ile projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik görüşmeler yürütmektedir. Bu kapsamda ilki İzmir’de yapılmış olan Çöpüne Sahip Çık Çalıştayı’nın ikincisi de İstanbul’da hayata geçirilmiştir.  Çalıştaylarda konuyu farklı açılardan irdelemek üzere katılımcılar 9 ayrı tema bazında gruplara ayrıldı. Bunlar mevzuat ve yasal düzenlemeler, teşvik uygulamaları, eğitim ve farkındalık kazandırma, medya ve iletişim, tüketimin azaltılması ve tasarruf, geri dönüşüm, uygulama ve koordinasyon, inovasyon, teknoloji ve proje geliştirme olarak belirlendi. . Öncelikle mevcut sorunlar tanımlanarak güncel durum tespiti yapıldı. Sonrasında; çözüm önerileri kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 başlık halinde sınıflandırıldı.

PDF Olarak İndir