Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması Çalıştay Raporu

Türkiye’de evsel atıklarla ilgili durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan atık verileri ve istatistikleri üzerinden takip edilmektedir. Bu istatistiki verileri anlamlandıracak, sosyal gerçekler, alışkanlık, ihtiyaç ve algılara dair somut durumu ortaya koyacak çalışmaların sorunun çözümü için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ölçeğinde toplumun bu konudaki algı ve alışkanlıklarına, talep ve ihtiyaçlarına odaklanan Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması gerçekleştirilmiştir.  Araştırma sonuçlarının sosyolojik, kültürel ve psikolojik açılardan değerlendirilebilmesi, kök nedenlerin ortaya konulması amacıyla geniş paydaş katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

PDF Olarak İndir

Öğretmen Geri Bildirimleri ve Değerlendirme Raporu

DP World Yarımca işbirliği ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle ilçedeki ilkokulları kapsayan ‘Çöpüme Sahip Çıkıyorum’ eğitimi gerçekleştirildi. Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde bulunan 26 İlköğretim Okulundaki üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi hocaları tarafından tasarlanan eğitim programı uygulamalı 12 etkinlikten oluşmaktadır. Etkinlikler kapsamında öğrencilerin çöpün ne olduğu, neden ayrıştırma ve geri dönüşüm yapmaları gerektiği ve atık gruplarının doğaya etkileri konusunda bilgi sahibi olmaları ve tutum değişikliğine adım atmaları hedeflenmiştir. Eğitim programının ilk etkinliği olan bir günlük eğitici eğitimini tamamlayan 54 öğretmen katılım belgelerini alarak sınıflarında toplam 1.300 öğrenciyle eğitimi gerçekleşti. Öğretmen geri bildirimleri ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlanmıştır.

PDF Olarak İndir

Japonya’da Atık Yönetimi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından “Japonya’da Atık Yönetimi” çalışması ile Japonya’nın çevre temizliği ve geri dönüşüm konusundaki başarısının temelleri araştırılmış ve ülkemizde çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada Japonya’nın erken yaşlarda başlatılan farkındalık çalışmalarıyla desteklenen kültürel bir dönüşüme ve iyi işleyen ve sürekli geliştirilen bir atık yönetimi sistemine dayandığı fark edilmiştir.

 

PDF Olarak İndir

Avrupa’da Plastik Poşetler Hakkında Mevzuat ve Uygulamalar

Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın “Avrupa’da Plastik Poşetler Hakkında Mevzuat ve Uygulamalar” çalışması ile ülkemizde Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan plastik poşetlerin ücretli olması kanunu göz önünde bulundurularak çeşitli ülkelerdeki uygulamalar da incelenmiştir.

 

 

PDF Olarak İndir

Dünyadaki Çevre Mevzuatlarına İlişkin Araştırma Çalışması

Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın “Dünyadaki Çevre Mevzuatlarına İlişkin Araştırma Çalışması” ile çevreyi temiz tutmanın uyulması gereken bir kural olduğunun hatırlatılması ve ceza ile teşvik uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi için çeşitli ülkelerdeki uygulamalar da incelenerek, ülkemiz mevzuatında iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

PDF Olarak İndir

Poltio Anket Analizi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, ana amacı çöp üretiminin en aza indirgenmesi ve çöpün doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalarını, kişilerin davranış motivasyonu, bilgi ve algı seviyesiyle ilgili somut verilere dayandırmaya önem vermektedir. Bu bağlamda kamuoyunun nabzını tutabilmek amacıyla halka açık çevrimiçi bir anket platformu olan Poltio web sitesinde Ağustos 2017-Ocak 2018 arasında 24 soru yayınlanmış ve 35.500 cevap alınmıştır. Alınan yanıtlar sayısal olarak analiz edilmiş olup bu raporda sunulmaktadır.

PDF Olarak İndir

Üsküdar Dönme Dolap Anket Analizi

Üsküdar Belediyesi ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Temiz Sokak” kampanya kampanyası kapsamında Ahmediye Mahallesi’nde yer alan Dönmedolap Sokağı pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Sokak sakinleri arasından rastgele seçilmiş olan 245 kişiye uygulanan yüz yüze anket kapsamında katılımcılar toplam 18 sorudan oluşan bir anket formunu doldurmuşlardır. Ankete verilen yanıtların sayısal analizi ve değerlendirmesi bu raporda sunulmaktadır.

PDF Olarak İndir

Ortak Çalıştay Raporu

Vakfımız konunun başlıca yürütücüsü olan Belediyeler ve bunun yanı sıra resmi ve özel kurumlar ile projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik görüşmeler yürütmektedir. Bu kapsamda ilki İzmir’de yapılmış olan Çöpüne Sahip Çık Çalıştayı’nın ikincisi de İstanbul’da hayata geçirilmiştir.  Çalıştaylarda konuyu farklı açılardan irdelemek üzere katılımcılar 9 ayrı tema bazında gruplara ayrıldı. Bunlar mevzuat ve yasal düzenlemeler, teşvik uygulamaları, eğitim ve farkındalık kazandırma, medya ve iletişim, tüketimin azaltılması ve tasarruf, geri dönüşüm, uygulama ve koordinasyon, inovasyon, teknoloji ve proje geliştirme olarak belirlendi. . Öncelikle mevcut sorunlar tanımlanarak güncel durum tespiti yapıldı. Sonrasında; çözüm önerileri kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 başlık halinde sınıflandırıldı.

PDF Olarak İndir