Anket ve Araştırmalar

Covid-19 Salgını Öncesi ve Sonrası Tüketim ve Atık Davranışları Araştırması Değerlendirme Raporu

Türkiye’de 2020 Mart ayından itibaren etkisini gösteren COVID-19 salgını ile birlikte toplumun atık algısı, alışkanlıkları ve davranışlarında değişiklikler olmuştur. Bu değişim hem evsel hem de hijyenik atıkların miktarına ve içeriğine yansımıştır. Ancak, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm oranlarının arttırılması gibi hedeflere ulaşılabilmesi için pandemi döneminden sonra toplumda değişen bu tüketim ve atık davranışlarının derinlemesine anlaşılması ve bu bilgiler ışığında çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Aksoy Araştırma’yla birlikte, Akademi Çevre’nin desteğiyle tüketim ve atık davranışları üzerine hem pandemi öncesini hem de pandemi sonrasını kapsayan sorularla bir araştırma gerçekleştirmiştir.

PDF Olarak İndir