Anket ve Araştırmalar

Dünyadaki Çevre Mevzuatları

Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın “Dünyadaki Çevre Mevzuatlarına İlişkin Araştırma Çalışması” ile çevreyi temiz tutmanın uyulması gereken bir kural olduğunun hatırlatılması ve ceza ile teşvik uygulamalarının daha etkin hale getirilmesi için çeşitli ülkelerdeki uygulamalar da incelenerek, ülkemiz mevzuatında iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

PDF Olarak İndir