Anket ve Araştırmalar

Japonya’da Atık Yönetimi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından “Japonya’da Atık Yönetimi” çalışması ile Japonya’nın çevre temizliği ve geri dönüşüm konusundaki başarısının temelleri araştırılmış ve ülkemizde çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Japonya’nın erken yaşlarda başlatılan farkındalık çalışmalarıyla desteklenen kültürel bir dönüşüme ve iyi işleyen ve sürekli geliştirilen bir atık yönetimi sistemine dayandığı fark edilmiştir.

PDF Olarak İndir