Anket ve Araştırmalar

Poltio Anket Sonuç Analizi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, ana amacı çöp üretiminin en aza indirgenmesi ve çöpün doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalarını, kişilerin davranış motivasyonu, bilgi ve algı seviyesiyle ilgili somut verilere dayandırmaya önem vermektedir. Bu bağlamda kamuoyunun nabzını tutabilmek amacıyla halka açık çevrimiçi bir anket platformu olan Poltio web sitesinde Ağustos 2017-Ocak 2018 arasında 24 soru yayınlanmış ve 35.500 cevap alınmıştır. Alınan yanıtlar sayısal olarak analiz edilmiş olup bu raporda sunulmaktadır.

PDF Olarak İndir