Anket ve Araştırmalar

Türkiye Atık Farkındalık ve Algı Çalıştayı Sonuç Raporu

Türkiye’de evsel atıklarla ilgili durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan atık verileri ve istatistikleri üzerinden takip edilmektedir. Bu istatistiki verileri anlamlandıracak, sosyal gerçekler, alışkanlık, ihtiyaç ve algılara dair somut durumu ortaya koyacak çalışmaların sorunun çözümü için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ölçeğinde toplumun bu konudaki algı ve alışkanlıklarına, talep ve ihtiyaçlarına odaklanan Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarının sosyolojik, kültürel ve psikolojik açılardan değerlendirilebilmesi, kök nedenlerin ortaya konulması amacıyla geniş paydaş katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

PDF Olarak İndir