Anket ve Araştırmalar

Üsküdar Dönme Dolap Anket Analizi

Üsküdar Belediyesi ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Temiz Sokak” kampanya kampanyası kapsamında Ahmediye Mahallesi’nde yer alan Dönmedolap Sokağı pilot çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Sokak sakinleri arasından rastgele seçilmiş olan 245 kişiye uygulanan yüz yüze anket kapsamında katılımcılar toplam 18 sorudan oluşan bir anket formunu doldurmuşlardır. Ankete verilen yanıtların sayısal analizi ve değerlendirmesi bu raporda sunulmaktadır.

PDF Olarak İndir