Anket ve Araştırmalar

Üsküdar Sahili Anket Raporu

Kabahatler Kanununun 41.maddesi gereği Belediyeler “evsel atık ve artıkların toplanmasına ve depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye” idari para cezası uygulamaya yetkili kılınmıştır. Üsküdar Belediyesi bu idari para cezasını, 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle özellikle Üsküdar Sahili’nde kabuklu yemiş yiyen ve çevreyi kirleten vatandaşlara uygulamaya başlamış ve sahildeki çevre kirliliğinin azalmasını sağlamıştır. Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından Üsküdar sahilinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırması yoluyla, hafta sonu bu bölgede vakit geçiren vatandaşların ceza uygulamasına ve Türkiye’de bu uygulamanın yaygınlaştırılması fikrine yaklaşımı öğrenilmiştir.

PDF Olarak İndir