Vakfımız konunun başlıca yürütücüsü olan Belediyeler ve bunun yanı sıra resmi ve özel kurumlar ile projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik görüşmeler yürütmektedir. Bu kapsamda hem Türkiye’de hem de dünyada konu ile ilgili geliştirilmiş ve kimi zaman hayata geçirilmiş olan projeler takip edilmekte, bu projelerin bazıları desteklenmekte ve Vakfımız benzer projelerin geliştirilmesi yönünde bir katalizör olarak hareket etmektedir.

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması Çalıştayı

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması’nın sonuçları çözüm önerilerini ortaya koyabilmek amacıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Novotel İstanbul Bosphorus’un ev sahipliğinde, paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştayın çıktı ve önerilerini kapsamaktadır.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar “Çöp Algısı”, “Çöp Atma Davranışı”, “Beklentiler ve İyileştirme Alanları” başlıkları altında katılımcılarla paylaşılarak analiz, değerlendirme ve sonuç önerileri ortaya konmuştur. Çalıştayda öncelikle sonuçlar değerlendirilmiş, kök nedenler irdelenmiş, ardından da fırsatlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması Çalıştay Raporu’na ulaşmak için tıklayın

“Çöpüne Sahip Çık” İzmir Çalıştayı

Çöpüne Sahip Çık İzmir Çalıştayı 5 Kasım 2015’te Swissotel Büyük Efes’in ev sahipliğinde, Büyük Efes Sanat’ın da katkılarıyla, “Çöpü neden yere atıyoruz?” ve “Çöpün doğru yere atılması nasıl sağlanır?” sorularına yanıt bulmak amacıyla düzenlenmiştir. Yapılan bu çalıştaya toplam 13 belediyeden 44 kişi katılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin katılımcıları arasında yer aldığı çalıştayda her iki sorunun analizi, grup içi tartışma, grup üyelerince varılan noktaların özetlenmesi ve grup temsilcisi tarafından tüm katılımcılara sunumu yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.

“Çöpüne Sahip Çık” İstanbul Çalıştayı

“Çöpüne Sahip Çık İstanbul” Çalıştayı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, 26 Nisan 2016’da Double Tree by Hilton Istanbul Piyalepaşa’nın gönüllü ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 36 ilçe belediyesinden bürokratların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda çöpün bireyler tarafından yere atılmasının nedenleri analiz edildi ve çözüm önerileri getirildi.

Çalıştayda konuyu farklı açılardan irdelemek üzere katılımcılar 9 ayrı tema bazında gruplara ayrıldı. Bunlar mevzuat ve yasal düzenlemeler, teşvik uygulamaları, eğitim ve farkındalık kazandırma, medya ve iletişim, tüketimin azaltılması ve tasarruf, geri dönüşüm, uygulama ve koordinasyon, inovasyon, teknoloji ve proje geliştirme olarak belirlendi. . Öncelikle mevcut sorunlar tanımlanarak güncel durum tespiti yapıldı. Sonrasında; çözüm önerileri kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 başlık halinde sınıflandırıldı.

Böylelikle ilki İzmir’de yapılmış olan Çöpüne Sahip Çık Çalıştayı’nın ikincisi de İstanbul’da hayata geçirilmiş oldu.. Çöpün çevreye değil, doğru yere atılması için toplumda bir davranış dönüşümünü hedefleyen Çöpüne Sahip Çık Vakfı, farklı illerde düzenlediği çalıştaylar ile çöp sorununun çözülebilmesi için ortak fikirlerin üretilmesine ortam sağlıyor. Büyükşehirlerde bu tip Çalıştayların düzenlenmesine devam edilmesi öngörülüyor.

Ortak Çalıştay Raporu’na ulaşmak için tıklayın