Adres ;

Bayar Caddesi Gulbahar Sokak No:14, KVK Plaza Kat:7

Kozyatagi, 34742, Istanbul, Turkey

T: +90 216 665 4015

T1: +90 216 665 4220

info@copunesahipcik.org

www.copunesahipcik.org