Bizden Haberler

Çöpüne Sahip Çık Çalıştayı Gerçekleşti

“Çöpüne Sahip Çık İstanbul” Çalıştayı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, 26 Nisan 2016’da Double Tree by Hilton Istanbul Piyalepaşa’nın gönüllü ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe belediyesinden bürokratların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda çöpün bireyler tarafından yere atılmasının nedenleri analiz edildi ve çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştayda konuyu farklı açılardan irdelemek üzere katılımcılar 9 ayrı tema bazında gruplara ayrıldı. Bunlar mevzuat ve yasal düzenlemeler, teşvik uygulamaları, eğitim ve farkındalık kazandırma, medya ve iletişim, tüketimin azaltılması ve tasarruf, geri dönüşüm, uygulama ve koordinasyon, inovasyon, teknoloji ve proje geliştirme olarak belirlendi. Öncelikle mevcut sorunlar tanımlanarak güncel durum tespiti yapıldı. Sonrasında; çözüm önerileri kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 başlık halinde sınıflandırıldı.

Böylelikle ilki İzmir’de yapılmış olan Çöpüne Sahip Çık Çalıştayı’nın ikincisi de İstanbul’da hayata geçirilmiş oldu… Çöpün çevreye değil, doğru yere atılması için toplumda bir davranış dönüşümünü hedefleyen Çöpüne Sahip Çık Vakfı, farklı illerde düzenlediği çalıştaylar ile çöp sorununun çözülebilmesi için ortak fikirlerin üretilmesine ortam sağlıyor. Büyükşehirlerde bu tip çalıştayların düzenlenmesine devam edilmesi öngörülüyor.