İletişim ve Farkındalık Çalışmalarımız

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırmasının Sonuçları Alındı

Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından, Türkiye genelinde çöp kavramı üzerinde algı ve farkındalık araştırması gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında Türkiye temsili il (NUTS-1), yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü kotası dikkate alınarak 1003 kişiyle görüşme gerçekleştirildi.
Araştırma sonucunda ortaya çıkan bazı çarpıcı sonuçlar:
• “Çöp” denince akla ne geliyor diye sorulduğunda, özü itibarı ile geçmişten gelen çöp algısının devam ettiği görüldü. Çöp denildiğinde dönüştürülebilir, daha verimli kullanılabilir materyaller yerine bir an önce kurtulunması gereken anti-hijyenik bir yığın akla geldiği görülüyor.
• Katılımcıların yaklaşık %40’ının sıfır atık kavramı hakkında doğru bilgiye sahip olduğu görüldü. Bu oran yeterli olmamakla birlikte Türkiye gelecek için olumlu bir veri olarak değerlendirildi.
• “Çöp sorunu dendiğinde ne anlaşılıyor?” sorusunun yanıtının ‘’Eğer ben çöpü, çöp kovasına atıyorsam ve belediye de aksatmadan çöpü topluyor ise; burada bir çöp sorunu yok demektir’’ algısı üzerine yoğunlaştığı görüldü.
• Katılımcıların çöple ilgili kendilerinin doğru davranışa sahip olduklarını ancak etraflarındaki insanların yanlış davranışlar sergilediğini düşündükleri görüldü.
• Toplumun önemli bir çoğunluğunun sigara izmaritini çöp olarak görmediği, hatta izmarit atmayı özellikle araç kullanırken doğal bulduğu dikkat çekti.
• Yeniden kullanım konusunda insanlara kendilerini iyi hissettiren kıyafet, kitap bağışlama gibi konularda alışkanlıkların daha yaygın olduğu görüldü.

Diğer birçok önemli verinin elde edildiği araştırma hakkında ön bilgi paylaşımı amacıyla, belediyeler birliği, yetkilendirilmiş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı paydaş toplantısı 15 Nisan’da gerçekleştirildi. Kasım 2019 içerisinde ise, resmi kurumlar, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve diğer uzmanların katılımıyla sonuçların analiz edileceği bir çalıştay gerçekleştirilecek.