Projelerimiz

Çöpüne Sahip Çıkan Ofis Sistemi

Çöpüne Sahip Çık Vakfı tarafından ofislerde etkin bir atık yönetimi ve ayrıştırma düzeninin benimsenmesi amacıyla geliştirilen “Çöpüne Sahip Çıkan Ofis” sistemini uygulayan ilk ofis Vakfın merkez adresi de olan KVK Plaza olmuştur. Sistem, üretilen çöp miktarını azaltmaya, ayrıştırmaya ve kayıt altına almaya yönelik fiziksel düzenlemeler, bilgilendirme çalışmaları ve takip sisteminden oluşmaktadır. Ofis katlarında cam, diğer geri dönüştürülebilir atıklar ve organik atıklar için ayrı çöp kutuları konumlandırılmış, binanın belirli noktalarına ise atık pil ve elektronik atık kutuları yerleştirilmiştir. Bu kapsamda önce KVK Plaza’da çöp üretiminin azaltılması ve ayrıştırmanın doğru biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, ayrıştırılan çöplerin miktarının ölçümü yapılmaktadır. Ofis katlarında masa altı çöp kutuları kaldırılarak geri dönüşüm kutularının etkin kullanımı arttırılmış ve çalışanlara önemli noktaları hatırlatan bir manifesto hazırlanarak ofis mekanlarına asılmıştır.

Sistem kapsamında ofiste tek kullanımlık ürünlerin kaldırılması ve bunların tekrar kullanılabilir ürünler ile ikame edilmesine önem verilmekte, yapılacak her türlü toplantı ve etkinlikte çöpün azaltılması, yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi ve ayrıştırılması prensipleri benimsenmektedir.

Ofis katlarını temsilen belirlenen ofis gönüllülerinin değerli katkılarıyla çalışanlardan geri bildirimler alınmakta ve Çöpüne Sahip Çıkan Ofis çalışanlarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık toplantıları düzenlenmektedir.

Öncelikle grup iştiraklerinin diğer ofis binalarında başlatılan sistem uygulamaları, farklı kurumlarda da yaygınlaştırılmaktadır.