Projelerimiz

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması Çalıştayı

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması’nın sonuçları çözüm önerilerini ortaya koyabilmek amacıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Novotel İstanbul Bosphorus’un ev sahipliğinde, paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştayın çıktı ve önerilerini kapsamaktadır.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar “Çöp Algısı”, “Çöp Atma Davranışı”, “Beklentiler ve İyileştirme Alanları” başlıkları altında katılımcılarla paylaşılarak analiz, değerlendirme ve sonuç önerileri ortaya konmuştur. Çalıştayda öncelikle sonuçlar değerlendirilmiş, kök nedenler irdelenmiş, ardından da fırsatlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Türkiye Atık Algı ve Farkındalık Araştırması Çalıştay Raporu’na ulaşmak için tıklayın