Biz Kimiz?

Çöpüne Sahip Çık Vakfı

Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın temelleri kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı’nın özellikle deniz ve kıyı alanlarındaki çöp ve kirlilik sorununa dikkat çekmek için gerçekleştirdiği kıyı temizliği çalışmaları ve 2014 yılında hazırlanarak TV’lerde yayınlanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulmuş olan kamu spotları ile atılmıştır. Bu çalışmaların olumlu yankılarından yola çıkılarak sürdürülebilir tüketim ve atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmayı misyon edinmiş Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşu olan Çöpüne Sahip Çık Vakfı 2015 yılında kurulmuştur. Vakıf, bu zamandan beri çalışmalarını nitelik ve nicelik olarak geliştirerek sürdürmekte, Türkiye’nin Sıfır Atık vizyonuna katkı sağlamaya devam etmektedir.

Misyonumuz

Toplumda çevre bilinci ve davranış dönüşümü oluşturmak üzere, kampanyalar düzenlemek, araştırmalar yapmak, eğitici ve teşvik edici projeler geliştirmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, çevre ve atık yönetimi politikalarına katkı sağlamak.

Vizyonumuz

Temiz bir çevre için çöpün azaltılması, doğru yere atılması ve değerlendirilmesi konusunda toplumun hassasiyet ile davrandığı sürdürülebilir bir dünya yaratmak.

İşbirliği Yaptığımız Kurumlar

RESMİ KURUMLAR
RESMİ KURUMLAR
RESMİ KURUMLAR
RESMİ KURUMLAR
RESMİ KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
ÖZEL KURUMLAR
DESTEKÇİLERİMİZ